Call Center

+66-80-664-2533

Service Email

THECAPITALCLINIC.info@gmail.com

Opening Hours

Everyday: 11:00~20:00

ไข้หวัดใหญ่คือ?

ไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์ และมีการสลับเปลี่ยนแปลงเชื้อไวรัสในแต่ละฤดูกาลของแต่ละปี ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า จึงจำเป็นต้องฉีดทุกปีเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ปรับให้เหมาะสมกับเชื้อใหม่ในแต่ละปีนั่นเอง หากผู้ใดติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่แล้วจะแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ง่าย ผ่านทางระบบทางเดินหายใจ โดยละออง เสมหะ จากผู้ป่วยไอ หรือจาม ไปยังผู้ที่อยู่ใกล้เคียง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากภูมิคุ้มกันร่างกายที่ไม่แข็งแรง เมื่อป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว อาจเกิดอาการป่วยรุนแรงมากขึ้น มีโรคแทรกซ้อนจนต้องมาตรวจรักษาจากแพทย์หรือโรคมีความรุนแรงจนต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ อาจเสียชีวิตหากได้รับการรักษาไม่ถูกต้องหรือทันเวลา

วัคซีนไข้หวัดใหญ่คือ ?

สำหรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในมี 2 ชนิด คือ ชนิดครอบคลุม 3 สายพันธุ์ และชนิดครอบคลุม 4 สายพันธุ์ ซึ่งได้ผลดีทั้งสองชนิด อย่างไรก็ตามความก้าวหน้าทางการแพทย์ในปัจจุบันแนะนำให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ครอบคลุมไวรัส 4 สายพันธุ์ เพราะสามารถครอบคลุม เชื้อไข้หวัดใหญ่ได้กว้างขวางมากกว่า มีประสิทธิผลดีกว่า

8 กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่

  1. หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
  2. เด็กวัย 6 เดือนถึง 5 ขวบ
  3. ผู้ป่วยโรคเรื้อรั้ง ได้แก่ โรคปอด โรคหัวใจ ไตวาย หลอดเลือดสมอง มะเร็ง โรคเบาหวาน ผู้ที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัด ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  4. ผู้สูงอายุวัย 65 ปีขึ้นไป
  5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
  6. ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย หรือ ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง
  7. ผู้ที่น้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม หรือมีดัชนีมวลกาย (BMI) เกิน 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
  8. บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ดูแลกลุ่มเสี่ยง เจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ และผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยเหล่านี้

ทำไมต้องฉีควัคซีนไข้หวัดใหญ่

ลดอาการเจ็บป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่

2. ช่วยป้องกันผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มักจะเกิดอาการเจ็บป่วยที่รุนแรง

3. ช่วยลดความรุนแรงของโรคและระยะเวลารักษาตัว

4. ช่วยป้องกันคนที่อยู่รอบตัวจากการติดเชื้อโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

ควรฉีดเมื่อไร?

โดยทั่วไปสามารถติดเชื้อไวรัสได้ทั้งปี แต่สูงสุดจะอยู่ในช่วงหน้าฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม และอีกช่วงจะสูงขึ้นในหน้าหนาว โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ก่อนถึงฤดูกาลระบาด เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันพร้อมสำหรับต่อสู้กับโรคไข้หวัดใหญ่

ผลข้างเคียงของวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ที่พบมากที่สุด คือ อาการปวดบริเวณที่ฉีดวัคซีน อาจมีไข้ต่ำๆ และปวดเมื่อยเนื้อตัวแต่จะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่เพราะวัคซีนไม่มีเชื้อไวรัส