Call Center

+66-80-664-2533

Service Email

THECAPITALCLINIC.info@gmail.com

Opening Hours

Everyday: 11:00~20:00

นโยบายการซื้อสินค้าและบริการ

บริษัทฯได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าทาง

•  http://www.thecapitalclinic.com

•  LINE Official Account logo LINE Official Account: @thecapitalclinic

•  เดอะ แคปปิตอล คลินิก, เดอะแคปปิตอลคลินิก, เดอะ แคปปิตอล, เดอะแคปปิตอล, แคปปิตอล คลินิก, แคปปิตอลคลินิก, แคปปิตอล, THE CAPITAL CLINIC, THE CAPITAL, CAPITAL CLINIC, CAPITAL, THE CAPITAL COSMETIC, CAPITAL COSMETIC, THE CAPITAL ACADEMY, CAPITAL ACADEMY Facebook Page: @thecapitalclinic | Inbox

•  เว็บไซด์ขายสินค้าออนไลน์ต่างๆ Lazada logo 105x30 Shopee logo 105x30
(รายละเอียดการซื้อและการรับประกันสินค้าอยู่ภายใต้ข้อบังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายดังกำหนดไว้ในแต่ละเว็บไซด์นั้นๆ)

•  เดอะ แคปปิตอล คลินิก ทุกสาขา: BERLIN clinicLONDON clinic | PARIS clinic | ROME clinicTOKYO clinic

ราคาจำหน่ายสินค้าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้จากฟังก์ชั่นตอนชำระเงินสำเร็จ

นโยบายการชำระเงิน

บริษัทฯได้มีรับชำระเงินทาง

•  เงินสด (ที่ เดอะ แคปปิตอล คลินิก ทุกสาขา)

•  เงินโอนเข้าบัญชี: “ บัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 090-0-57783-4 ชื่อ บจ. เดอะแคปปิตอล คลินิก

•  เงินโอนผ่านคิวอาร์:
ฟิลเลอร์, โบท็อก, โบท็อกซ์, ปรับรูปหน้า, เดอะ แคปปิตอล คลินิก, เดอะแคปปิตอลคลินิก, เดอะ แคปปิตอล, เดอะแคปปิตอล, แคปปิตอล คลินิก, แคปปิตอลคลินิก, แคปปิตอล, THE CAPITAL CLINIC, THE CAPITAL, CAPITAL CLINIC, CAPITAL, THE CAPITAL COSMETIC, CAPITAL COSMETIC, THE CAPITAL ACADEMY, CAPITAL ACADEMY

•  PayPal: THECAPITALCLINIC@gmail.com

จากนั้น กรุณาส่งภาพ/เอกสารการชำระเงิน ให้บริษัทฯได้ทุกช่องทางการติดต่อกับ TCC
ทีมงาน TCC จะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้า/ลงทะเบียนบริการให้ท่าน ภายหลังยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

THE CAPITAL COSMETIC

ผลิตภัณฑ์ THE CAPITAL COSMETIC (เดอะ แคปปิตอล คอสเมติก) เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยบริษัท เดอะแคปปิตอล คลินิก จำกัด
ผ่านการทดสอบทางการแพทย์เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย ได้รับการจดแจ้งเครื่องสำอางอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

THE CAPITAL CLINIC ยินดีให้บริการด้วยคุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐาน ความปลอดภัย ราคาที่จับต้องได้ และบริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าคนสำคัญ ด้วยนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

นโยบายเกี่ยวกับการคืนเงิน/คืนสินค้า

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการคืนเงิน และ/หรือ คืนสินค้า ในทุกกรณี (เช่น ในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว แต่เปลี่ยนใจต้องการคืนสินค้าในภายหลัง ฯลฯ)

นโยบายการรับประกันสินค้า

ในกรณีที่สินค้าชำรุด เช่น สินค้ามีสภาพไม่เรียบร้อยตามปกติของสินค้าชนิดนั้น สินค้ามีตำหนิ บรรจุภัณฑ์แตกหัก สินค้าไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้สมบูรณ์ โดยสินค้าอาจเสียหายระหว่างขนส่งหรือเสียหายด้วยเหตุใดๆที่มิใช่ความผิดพลาดของลูกค้าเอง

หรือ

ในกรณีที่ได้รับสินค้าผิด (ยังไม่เคยเกิดกรณีนี้)

ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงขอส่งคืนเพื่อเปลี่ยนสินค้าได้ภายในระยะเวลา 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หรือวันที่ที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว โดยติดต่อแจ้งความจำนงผ่านทาง LINE Official Account logo LINE Official Account: @thecapitalclinic
โดยลูกค้าจะต้องนำสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนและใบเสร็จรับเงินตัวจริงหรือหลักฐานการโอนเงินมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่
หากพ้นจากวันที่กำหนด จะไม่สามารถส่งคืนสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

บริษัทฯไม่ครอบคลุมในกรณีที่สินค้าเสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ชำรุด ฉีก ขาด หรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานของลูกค้าเอง

ในกรณีที่ลูกค้าเกิดอาการแพ้ผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้าปฏิเสธประวัติแพ้ และปฏิเสธประวัติตรวจทางห้องปฏิบัติการตจวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาในอดีต (ซึ่งอาการแพ้ผลิตภัณฑ์สามารถเกิดขึ้นได้ โดยไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เพราะขึ้นกับการตอบสนองของแต่ละบุคคล – ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก!) ให้รีบติดต่อกลับ THE CAPITAL COSMETIC หรือ THE CAPITAL CLINIC โดยติดต่อผ่านทาง LINE Official Account logo LINE Official Account: @thecapitalclinic
โดยลูกค้าจะต้องส่งรูปถ่ายหน้าตรง และรูปถ่ายเฉพาะบริเวณที่มีอาการที่ชัดเจน มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานพร้อมทั้งแสดงใบเสร็จรับเงินรายการสินค้าที่ได้สั่งซื้อเพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเป็นของทางบริษัท

เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า/การเปลี่ยนสินค้า

ลูกค้าจำเป็นต้องส่งคืนสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนตามนโยบายการรับประกันสินค้ากลับมาที่

เบอร์ลิน คลินิกเวชกรรม
ที่อยู่ บองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค (ห้องเลขที่ F107-108) เลขที่ 105/1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 080-664-2533

โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนนั้นต้องปราศจากการใช้งาน บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม พร้อมใบกำกับสินค้า คู่มือการใช้งาน อุปกรณ์เสริมทั้งหมด (หากมี)

ในเบื้องต้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งสินค้าคืนแก่บริษัทฯ และนำใบเสร็จพร้อมเลขที่บัญชีส่งเบิกกับบริษัทฯผ่านทาง LINE Official Account logo LINE Official Account: @thecapitalclinic (บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งสินค้าคืนแก่บริษัทฯโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร แก่ลูกค้าผู้นำส่งใบเสร็จให้แก่บริษัทฯเท่านั้น)

สินค้าที่ถูกส่งคืนจะได้รับการตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้าของบริษัทฯเพื่อประเมินการชำรุดและความเสียหาย เมื่อสินค้าไปถึงคลังสินค้าของบริษัทฯ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานถึง 3 วันทำการ
ลูกค้าจำเป็นต้องรอให้บริษัทฯทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสินค้านั้นตรงตามนโยบายการรับประกันสินค้าหรือไม่ โดยแจ้งผลการอนุมัติภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนสินค้า
บริษัทฯจะดำเนินการส่งสินค้าทดแทนให้ ภายหลังการอนุมัติจากแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ในกรณีที่ทางแผนกพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ข้างต้น และหากทางแผนกพบว่าสินค้าไม่มีความบกพร่องตามที่ท่านแจ้ง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืน และขอส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้าโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ:

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายและเงื่อนไขสำหรับรายการส่งเสริมการขาย (โปรโมชั่น)

– ผู้เข้ารับบริการสามารถซื้อสินค้า/บริการในราคาตามที่ระบุในรายการส่งเสริมการขาย(โปรโมชั่น) ได้เฉพาะกรณีที่ซื้อ/ชำระเงิน ภายในวันที่ระบุไว้ในรายละเอียดรายการส่งเสริมการขาย(โปรโมชั่น)เท่านั้น

– สามารถชำระเงินเต็มจำนวนเพื่อจองสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย(โปรโมชั่น)ไว้ก่อนได้ และจำเป็นต้องมาใช้บริการภายในระยะเวลา 90 วันนับจากวันสุดท้ายของรายการส่งเสริมการขาย(โปรโมชั่น)นั้นๆ

– สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย(โปรโมชั่น) 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน (ตามรายชื่อในเวชระเบียน)

– ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

– ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดหรือส่วนลดใดๆ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขาย(โปรโมชั่น)อื่นใดได้

– ค่ารักษาอื่นเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของผู้เข้ารับบริการแต่ละท่าน ดุลยพินิจของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และความเห็นชอบตรงกันระหว่างผู้เข้ารับบริการและแพทย์ผู้ให้การรักษา

– บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– คำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด