Call Center

+66-80-664-2533

Service Email

THECAPITALCLINIC.info@gmail.com

Opening Hours

Everyday: 11:00~20:00

THE CAPITAL COSMETIC

ผลิตภัณฑ์ THE CAPITAL COSMETIC (เดอะ แคปปิตอล คอสเมติก) เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยบริษัท เดอะแคปปิตอล คลินิก จำกัด
ผ่านการทดสอบทางการแพทย์เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย ได้รับการจดแจ้งเครื่องสำอางอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

THE CAPITAL CLINIC ยินดีให้บริการด้วยคุณภาพสินค้าที่มีมาตรฐาน ความปลอดภัย ราคาที่จับต้องได้ และบริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับลูกค้าคนสำคัญ ด้วยนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

นโยบายการซื้อสินค้าและการชำระเงิน

บริษัทฯได้มีการจัดจำหน่ายสินค้าทาง

•  http://www.thecapitalclinic.com

•  LINE Official Account logo LINE Official Account: @thecapitalclinic

•  เว็บไซด์ขายสินค้าออนไลน์ต่างๆ Lazada logo 105x30 Shopee logo 105x30
(รายละเอียดการซื้อและการรับประกันสินค้าอยู่ภายใต้ข้อบังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายดังกำหนดไว้ในแต่ละเว็บไซด์นั้นๆ)

•  เดอะ แคปปิตอล คลินิก ทุกสาขา: BERLIN clinicLONDON clinic | PARIS clinic | ROME clinicTOKYO clinic

ราคาจำหน่ายสินค้าได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้จากฟังก์ชั่นตอนชำระเงินสำเร็จ

นโยบายเกี่ยวกับการคืนเงิน/คืนสินค้า

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการคืนเงิน และ/หรือ คืนสินค้า ในทุกกรณี (เช่น ในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว แต่เปลี่ยนใจต้องการคืนสินค้าในภายหลัง ฯลฯ)

นโยบายการรับประกันสินค้า

ในกรณีที่สินค้าชำรุด เช่น สินค้ามีสภาพไม่เรียบร้อยตามปกติของสินค้าชนิดนั้น สินค้ามีตำหนิ บรรจุภัณฑ์แตกหัก สินค้าไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้สมบูรณ์ โดยสินค้าอาจเสียหายระหว่างขนส่งหรือเสียหายด้วยเหตุใดๆที่มิใช่ความผิดพลาดของลูกค้าเอง

หรือ

ในกรณีที่ได้รับสินค้าผิด (ยังไม่เคยเกิดกรณีนี้)

ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงขอส่งคืนเพื่อเปลี่ยนสินค้าได้ภายในระยะเวลา 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หรือวันที่ที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว โดยติดต่อแจ้งความจำนงผ่านทาง LINE Official Account logo LINE Official Account: @thecapitalclinic
โดยลูกค้าจะต้องนำสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนและใบเสร็จรับเงินตัวจริงหรือหลักฐานการโอนเงินมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่
หากพ้นจากวันที่กำหนด จะไม่สามารถส่งคืนสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

บริษัทฯไม่ครอบคลุมในกรณีที่สินค้าเสียหายจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ชำรุด ฉีก ขาด หรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานของลูกค้าเอง

ในกรณีที่ลูกค้าเกิดอาการแพ้ผลิตภัณฑ์ โดยลูกค้าปฏิเสธประวัติแพ้ และปฏิเสธประวัติตรวจทางห้องปฏิบัติการตจวิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาในอดีต (ซึ่งอาการแพ้ผลิตภัณฑ์สามารถเกิดขึ้นได้ โดยไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เพราะขึ้นกับการตอบสนองของแต่ละบุคคล – ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก!) ให้รีบติดต่อกลับ THE CAPITAL COSMETIC หรือ THE CAPITAL CLINIC โดยติดต่อผ่านทาง LINE Official Account logo LINE Official Account: @thecapitalclinic
โดยลูกค้าจะต้องส่งรูปถ่ายหน้าตรง และรูปถ่ายเฉพาะบริเวณที่มีอาการที่ชัดเจน มาแสดงเพื่อเป็นหลักฐานพร้อมทั้งแสดงใบเสร็จรับเงินรายการสินค้าที่ได้สั่งซื้อเพื่อเป็นหลักฐานในการพิจารณา ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเป็นของทางบริษัท

เงื่อนไขการส่งคืนสินค้า/การเปลี่ยนสินค้า

ลูกค้าจำเป็นต้องส่งคืนสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนตามนโยบายการรับประกันสินค้ากลับมาที่

เบอร์ลิน คลินิกเวชกรรม
ที่อยู่ บองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค (ห้องเลขที่ F107-108) เลขที่ 105/1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเลขโทรศัพท์ 080-664-2533

โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนนั้นต้องปราศจากการใช้งาน บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม พร้อมใบกำกับสินค้า คู่มือการใช้งาน อุปกรณ์เสริมทั้งหมด (หากมี)

ในเบื้องต้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งสินค้าคืนแก่บริษัทฯ และนำใบเสร็จพร้อมเลขที่บัญชีส่งเบิกกับบริษัทฯผ่านทาง LINE Official Account logo LINE Official Account: @thecapitalclinic (บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดส่งสินค้าคืนแก่บริษัทฯโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร แก่ลูกค้าผู้นำส่งใบเสร็จให้แก่บริษัทฯเท่านั้น)

สินค้าที่ถูกส่งคืนจะได้รับการตรวจสอบโดยแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้าของบริษัทฯเพื่อประเมินการชำรุดและความเสียหาย เมื่อสินค้าไปถึงคลังสินค้าของบริษัทฯ ขั้นตอนนี้อาจใช้เวลานานถึง 3 วันทำการ
ลูกค้าจำเป็นต้องรอให้บริษัทฯทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าสินค้านั้นตรงตามนโยบายการรับประกันสินค้าหรือไม่ โดยแจ้งผลการอนุมัติภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนสินค้า
บริษัทฯจะดำเนินการส่งสินค้าทดแทนให้ ภายหลังการอนุมัติจากแผนกตรวจสอบคุณภาพสินค้า

ในกรณีที่ทางแผนกพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ข้างต้น และหากทางแผนกพบว่าสินค้าไม่มีความบกพร่องตามที่ท่านแจ้ง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับคืน และขอส่งสินค้ากลับไปยังลูกค้าโดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ:

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายรับประกันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า