Call Center

+66-80-664-2533

Service Email

THECAPITALCLINIC.info@gmail.com

Opening Hours

Everyday: 11:00~20:00

Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
HIRONIC, doublo, HIFU, ไฮฟู่, MMFU, ฟิลเลอร์, โบท็อก, โบท็อกซ์, ปรับรูปหน้า, เดอะ แคปปิตอล คลินิก, เดอะแคปปิตอลคลินิก, เดอะ แคปปิตอล, เดอะแคปปิตอล, แคปปิตอล คลินิก, แคปปิตอลคลินิก, แคปปิตอล, THE CAPITAL CLINIC, THE CAPITAL, CAPITAL CLINIC, CAPITAL, THE CAPITAL COSMETIC, CAPITAL COSMETIC, THE CAPITAL ACADEMY, CAPITAL ACADEMYAesthetics Articles Laxity MMFU

MMFU รู้จักคำนี้ก่อนตัดสินใจใช้เครื่องใดๆลงบนใบหน้าคุณ

MMFU รู้จักคำนี้ก่อนตัดสินใจใช้เครื่องใดๆลงบนใบหน้าคุณ https://youtu.be/jimtSnx7mew (ระยะเวลารับชม <2 นาที) ตลอดเวลาที่ผ่านไป ผิวหนังของเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลง คอลลาเจนลดลงและมีการเรียงตัวผิดปกติไป มีการสะสมของไขมันในบริเวณที่เราไม่ต้องการ และเนื้อเยื่อต่างๆใต้ชั้นผิวหนังก็มีความหย่อนคล้อยจนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้โครงหน้าของเราเปลี่ยนแปลงไปจากวัยหนุ่มสาว HIRONIC doublo เอ็มเอ็มเอ็ฟยูว์ (Micro & Macro Focused Ultrasound; MMFU) คือ “นวัตกรรมใหม่ที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงทางการแพทย์ซึ่งมีความเข้มข้นสูงกระตุ้นชั้นต่างๆของใบหน้าอย่างเฉพาะเจาะจง” แล้วเอ็มเอ็มเอ็ฟยูว์ทำอะไรกับใบหน้า? หากสรุปง่ายๆ เอ็มเอ็มเอ็ฟยูว์ ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงทำให้เกิดพลังงานความร้อนในเนื้อเยื่อ 3 ชั้นที่ต่างกัน และทำให้เกิดผลลัพธ์ดังนี้ ในชั้นผิวหนัง(ระดับตื้นสุด) …